Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Hukuku ekibimiz günümüz finansal piyasalarında oraya çıkan zorluklara karşı çözüm üretebilmek için gerekli bilgi donanımına ve öngörüye sahip olan takımımız, bilgi teknolojisinden üretime kadar çeşitli sektörlerde gerçekleşen, Türk ve yabancı finans kurumlarından sağlanan finansmanlara ilişkin tüm konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Çok çeşitli kredi veren ve kredi alan kuruluşları getirdiği tecrübeyle, müvekkillerimize müzakere, yapılandırma, mevzuata uyum ve risk yönetimi alanlarında yaratıcı ve etkili çözümler sunmaktayız.

 

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

  • Satın alma ve proje finansmanı
  • Seküritizasyon ve yapılandırılmış finansman
  • Finansal yapılandırma
  • İslami bankacılık ve finans
  • Krediler ve sair finansal enstrümanlar
  • Ticaret, ihracat ve gayrimenkul finansmanı
  • Varlık finansmanı

 

Ticaret ve ihracat finansmanı. Kredi veren ve kredi alan tarafları temsil etmek konusunda sahip olduğumuz tecrübeyle finansal dokümanların incelenmesinde sadece teknik hükümlerin kapsamı ile sınırlı kalmayarak strateji ve diğer yapılandırma konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Proje finansmanı. Sponsorlara, projeyi geliştirenlere, kredi verenlere, finans kuruluşlarına, yatırım fonlarına, hükümetlere ve resmi kurumlara, petrol ve gaz, enerji, yenilenebilir enerji, nakliye, su, atık su ve altyapı da dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik proje finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sektörler hakkında sahip olduğumuz tecrübemiz ile avukatlık yeteneklerimizi birleştirerek projenin hayata geçirileceği alan, projenin kapsamı ve yapısı ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü konuyu kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sendikasyon kredileri. Kısa vadeli teminatsız kredilerden global kredilere uzanan geniş bir yelpazede, tek seferlik banka kredilerinin ve kredilendirme araçlarının alınması da dahil olacak şekilde her türlü finansal işlemde finans kuruluşlarını ve kredi alanların temsili konusunda geniş bir tecrübeye sahibiz. Gerek finans merkezlerinde, gerekse yüksek büyüme kapasitesine sahip piyasalarda edindiğimiz tecrübe sayesinde uluslararası kredileri ustalıkla yapılandırmakta ve birden fazla devleti kapsayan finansman işlemleri hakkında güvenilir danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Seküritizasyon. İlk yapılandırma aşamasından kapanışa uzanan süreçte, çeşitli sektörlere yönelik özel finansal düzenlemeler ve vergi düzenlemelerine ilişkin hususlarda müvekkillerimiz için kusursuz çözümler geliştirmekteyiz.

 

Yeniden yapılandırma. Müvekkillerimizin sözleşmelerinin bulunduğu müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarının iflas, konkordato, iflas ertelemesine veya aciz haliyle ile bağlantılı risklerinden korunması hususunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sözleşmelerin müzakere edilmesi sürecinde de iflas, konkordato, iflas ertelemesine veya aciz haline ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Bankacılık ve diğer finansal düzenlemeler. Müvekkillerimize, bankacılık mevzuatı, Basel III kriterlerinin uygulanması, banka harici finans kuruluşları, sigorta, finansal piyasalarda dış kaynak kullanılması suretiyle hizmet alınması (outsourcing) ve veri gizliliği ile iş hukuku da dahil olmak üzere, finansa yönelik Türk kanunları hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.