Çevre Hukuku

Çevre yasalarına uyumluluk ve bu yasalar kapsamında sorumluluk hususları birçok şirketin günlük faaliyetlerinin bir parçasıdır. Ticari işlemlerin çevresel etkilerine yönelik ciddi ve detaylı düzenlemeler karşısında şirketlerin yatırımlarında başarıya ulaşması için çevre hukuku ve uygulamaları hakkında uzman görüş desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Çevre hukuku alanında güçlü tecrübeye sahip bir ekibe sahip olan Tunca Hukuk özellikle birleşme ve devralma, yapılandırma, proje finansmanı, enerji projeleri ve gayrimenkul işlemlerinin çevre boyutuna ilişkin yoğun olarak çalışmaktadır.  Avukatlarımız söz konusu proje ve işlemler kapsamında gerçekleştirilen hukuki durum ve risk tespiti (legal due diligence) ve sözleşme müzakereleri aşamalarında çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED"), çevre izin ve lisansları, atık yönetimi, çevresel sorumluluk ile idari ve adli çevre cezaları gibi alanlarda getirilen mevzuat ve idari uygulamalar hakkında hukuki destek vermektedir. Avukatlarımız ayrıca muhtelif şirket uygulamaları ve projelerinin çevre yasalarına uyumluluğunun analizi çalışmaları yürütmektedir.

Çevresel korumaya ve doğal kaynakların korunmasına hükmeden yasalar, İsveç Çevre Kanunu (Miljöbalken) tarafından düzenlenmektedir. Endüstriyel güvenlik, gıda güvenliği ve hayvanların korunmasına ilişkin konuları kapsar, bu yüzden geniş ve karışık bir hukuk dalıdır. Çevre avukatlarımız, ruhsatlandırma prosedürleri, risk değerlendirmeleri, enerji ve emisyon hakları, fitneler, ihlaller ve bir çevre mahkemesi huzurunda veya anlaşma üzerinden tazminat ödeme konularını ele almada geniş tecrübeye sahiptir.

  • Kurumsal çevre sorumluluğu
  • Çevresel zarar sigortası
  • Onay prosedürleri
  • Risk değerlendirmeleri
  • Emisyon hakları
  • Uyumsuzluk cezaları
  • Çevresel yaptırım bedelleri
  • Çevresel zararlar için tazminat alanlarında hukuki destek ve danışmanlık vermekteyiz.