Enerji ve Maden Hukuku

Türkiye’de büyük ölçekli birçok işlemde danışmanlık hizmeti vermiş olan Tunca Hukuk Bürosu, enerji üretimi ve ticareti, maden arama, çıkartma ve üretim, boru hattı tesisleri, rafineriler, endüstriyel üretim, elektrik üretimi ve altyapı projeleri alanında faaliyet gösteren sektör liderleri de dahil olmak üzere müvekkillerine enerji, madencilik ve altyapı alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Enerji ve altyapı işlemlerinin bütününe yönelik derin tecrübemiz, piyasanın mevcut durumu hakkında katma değeri yüksek danışmanlık hizmetleri sunmamızı, sektör katılımcıları arasında üst düzeyde temaslar sağlamamızı ve müvekkillerimize fırsatları öngörüp değerlendirmeleri ve hukuki sorunlar yaşamamalarında yardımcı olmamızı sağlamaktadır.

Altyapı, kamu-özel işbirlikleri (KÖİ), yap-işlet-devret (YİD) işlemleri ile özelleştirme projelerine yönelik işlemler üzerinde çalışmakta ve müvekkillerimize, ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine ve nihai uygulamaya kadar projenin her aşamasında resmi kurumlarla olan ilişkilerinde yardımcı olmaktayız. Uluslararası finansman kaynaklarının beklentileri hakkında sahip olduğumuz tecrübe sayesinde müvekkillerimize, bankalarca kabul edilebilir projeler geliştirmelerinde yol göstermekteyiz. Uluslararası işlemlerde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hukuk sistemleri arasında köprü oluşturmaktayız.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren pek çok üreticiye, doğal gaz ve enerji tedarikçileri ile pazarlamacılarına, boru hattı şirketlerine, yatırımcılara, kamu kurumlarına ve daha pek çok tüzel kişiye yapılanma, finansman, düzenleyici kurum onayı, güç ve enerji projelerinin yürütülmesi, yasal düzenlemeler ve yargılama konularında hizmet sunmaktayız. Ayrıca, bağımsız enerji üreticileri ile pazarlamacı ilişkileri, doğal gaz piyasasındaki yeni düzenlemeler ile liberalleştirme gibi birçok hukuki ve ticari konuda da müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

Aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, enerji, madencilik ve altyapı sektörlerine özgü ihtiyaçlarınıza uygun ve güvenilir danışmanlık hizmetleri sunmaktayız:

Devralmalar, satışlar ve özelleştirmeler. Şirket sahiplerine, sponsorlara, altyapı fonlarına ve hükümetlere, satın alma ve finansman yapıları, ortak girişimlerde de dahil olmak üzere proje varlıklarının satın alınması ve satılması ile altyapı varlıklarına yönelik ihaleler alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Proje finansmanı. Proje geliştiricileri, hükümetler, bankalar, ihracat kredisi kuruluşları ve uluslararası finans kurumları ve diğer finans kuruluşlarını temsil ederek sınır ötesi projelerde danışman olarak görev yapmaktayız.

Proje geliştirmeye yönelik hususlar. Yap-İşlet-Devlet ve diğer imtiyazlar da dahil olmak üzere kamu alımlarına yönelik ihalelerde, ihale süreçleri, proje sözleşmeleri (inşaat ve işletme sözleşmeleri de dahil olmak üzere), hükümetlerarası sözleşmeler ile ev sahibi ülke sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri ve ilgili dokümanlar hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Enerji, madencilik ve altyapı Yatırım teşvikleri ile mevzuata uyum konuları da dahil olmak üzere sektöre özgü düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmakta ve her türlü proje sözleşmesinin ve ilgili dokümantasyonun hazırlanmasının ve müzakere edilmesinin yönetilmesini gerçekleştirmekteyiz.

Uluslararası tahkim. Avukatlarımız, dünyanın önde gelen tahkim kuruluşlarının kuralları, prosedürleri ve kültürel dinamikleri hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir ve ulusal tahkim kurumları ve birlikleriyle çalışmaktadır. Avukatlarımızın ilgili bölgesel ve sektörel deneyimleri, müvekkillere hakemler hakkında ve müvekkillerimizin enerji ve altyapı projelerine ilişkin davalarında danışmanlık hizmeti sunulmasında faydalı olmaktadır.

Sektörel Düzenlemeler. Enerji ve altyapı sektörlerindeki şirketlere, enerji üretimi alanında faaliyet gösteren bağımsız geliştiricilere, doğal gaz boru hattı geliştiricilerine, dağıtım ve pazarlama şirketlerine, enerji ticareti gerçekleştirenlere, ekipman üreticilerine, inşaat şirketlerine, petrol şirketlerine, endüstri şirketlerine ve global enerji sektörüne yatırım yapan uluslararası şirketlere düzenli olarak danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Kurumsal Yapı.Enerji ve altyapı şirketlerinin günlük faaliyetlerine yönelik genel kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmakta ve bu konularda destek vermekteyiz. Kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz, müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektör hakkındaki bilgi ve tecrübemizden yararlanmasını sağlamaktadır.