Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde fikri ve sınai mülkiyet medya ve eğlence, telekomünikasyon ve teknoloji ürünleri gibi sektörler bünyesinde gerçekleştirilen birçok ticari iş ve işlemde, birleşme ve devralma, bölünme ve diğer yapılandırma projelerinde büyük önem arz etmektedir. Marka, patent, ticari sır ve ticari itibar gibi varlıkların yaratılması ve korunması hususları birçok şirket stratejisi ve politikasının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve maddi değere dönüştürülmesi konularında yerel ve küresel piyasalarda duyulan hukuki destek ihtiyacı karşısında Tunca Hukuk bu konuda uzman bir ekip oluşturmuştur.

Fikri ve Sınai Mülkiyet hukuku ekibimiz, marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, takımımız ve sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da müvekkillerimize destek veriyoruz. Ekibimiz Türkiye’deki yasal düzenlemelere son derece hakim olup, uluslararası düzenlemelere olan aşinalığımız, danışmanlık hizmetlerimize değer katmaktadır.

Avukatlarımızın fikri ve sınai hakları ile ilgili olarak vermiş olduğu başlıca hizmet konuları aşağıda belirtilmiştir;

  • Uluslararası marka portföy yönetimi. Global ve yerel pek çok Müvekkilimizin Türkiye’deki marka portföylerinin yönetimi, hakların korunması ve devamlılığının sağlanması konusunda destek vermekteyiz. Global IP Yöneticisi (GIPM) yazılımı vasıtasıyla müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına alarak, müvekkillerimizin fikri mülkiyet portföylerinin tamamını çevrimiçi ortamda hemen görebilmesine imkan sağlamaktayız.
  • Dava Takibi. Fikri ve sınai hakların ihlaline neden olan kullanımlara karşı olan uyuşmazlıkların giderilmesi, internet üzerinden fikri ve sınai hak ihlalleri, alan adı ihlalleri, sınai haklara ilişkin hükümsüzlük davaları, haksız rekabet ve reklam hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.
  • Ticari Konularda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları. Fikri mülkiyet haklarının satın alınması ve satılması ya da lisanslanması da dahil olmak üzere tüm çekişmesiz fikri mülkiyet konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Global vergi uzmanlarımızla birlikte fikri mülkiyet haklarının yer değiştirmesine ve vergi planlamalarına yönelik entegre bir yaklaşım sunmaktayız.
  • Taklitle mücadele. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü taklitle mücadele hususunda yasal yollara başvurulması, gümrüklerde el koyma işlemlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerimize destek vermekteyiz. Aynı zamanda, ihlallere yol açan ürünlerin tespit edilmesine ve önlenmesine yönelik prosedürlerin geliştirilmesi için gümrük ve diğer yürütme mercilerine eğitim vermekteyiz.

İnternet, E-Ticaret ve Fikri Mülkiyet Bağlantılı Diğer Konular. İnternet üzerinden pazarlama ve ticaret, medya ve reklam hukuku, üretim ve dağıtım sözleşmeleri, franchise ilişkileri, ticari sırların korunması ile verilerin korunması gibi gelişmekte olan tartışmalı alanlarda özellikle fikri ve sınai haklarla ilgili konularda ve uyuşmazlıklarda müvekkillerimize destek vermekteyiz.