Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Tunca Hukuk Bürosu avukatları olarak ulusal ve uluslararası şirket ve kuruluşlara özellikle, enerji, rekabet, finans, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Müvekkillerimizin ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri muhtemel hukuki uyuşmazlıkların uyuşmazlık ortaya çıkmadan önlenmesi noktasında hukuk hizmeti verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Günümüzde, sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi sürecinde alınan hukuk hizmetinin ileride büyük hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda, sözleşme ve proje yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekli şirket ve kuruluşlara tam zamanlı danışmanlık verilmesi, karar alım sürecine aktif katılarak görüş bildirilmesi, işbirliği içerisinde yapılan değerlendirmelerle risklerin doğru bir şekilde ortaya konulması temel çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır.