İcra ve İflas Hukuku

Tunca Hukuk Bürosu genç, dinamik ve alanına hakim bir kadro ile icra takiplerini en hızlı şekilde neticelendirmek için tüm enerjisini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. TuncaHukuk Bürosu’nda, her türlü(çek,senet,ipotek,rehin vs.) alacaktan kaynaklanan borçların takip ve tahsilatı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca boçlularla ilgili borçtan kurtulma da dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmektedir. Ayrıca takiplere ilişkin olarak, takiplerin semeresiz kalmaması için, ticareti terk davaları, alacaklıyı zarara sokmak kasdı ile borçlunun yaptığı malvarlığına ilişkin tüm devirler ve tasarrufların iptali davaları ve buna ilişkin ceza davaları dahil olmak üzere bir alacağın tahsil edilebilmesi için gerekli tüm davalar en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde büromuzca başlatılmakta ve yürütülmektedir.

Alanında tecrübeli ve başarılı kadromuz tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 

 • İcra takiplerinin başlatılması,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • İlamlı takip,
 • İcra takip işlerinin yürütülmesi,
 • İmzaya itiraz,
 • Borca itiraz,
 • Şikayet,
 • İstirdat davası,
 • Haciz,
 • Menfi tespit davası,
 • İstihkak davası,
 • İtirazın iptali davası,
 • Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi,
 • İyileştirme projesi,
 • İflas masasının kurulması,
 • Maaş haczi müzekkereleri,
 • İflasın verilmesi,
 • İflasın ertelenmesi
 • Konkordato ilanı,
 • İcra ve iflas hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü​

Bireysel yahut kurumsal alacak ve borçlarınıza ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak büromuz gerekli hukuki desteği vermektedir.