İnşaat ve İmar Hukuku

İnşaat hukuku üzerinde titizlikle çalışılması gereken ve uzman görüşlerine her zaman ihtiyaç duyulan son derece spesifik bir alandır. İnşaat hukukunun bu niteliklerinin farkında olan Tunca Hukuk Bürosu bu alanda derin ve geniş teknik bilgiye sahip uzman bir inşaat hukuku ekibine sahiptir. İnşaat hukuku ekibimiz müvekkillerinin inşaat hukuku açısından ihtiyaçlarını çok iyi anlamakta ve derin uzmanlığıyla onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Tunca Hukuk’un İnşaat hukuku alanında uzman ekibi inşaat sözleşmelerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sadece inşaat sözleşmelerinin oluşturulmasında değil aynı zamanda inşaat sözleşmesinin herhangi bir aşamasında oluşabilecek ihtilaflar hususunda da hukuki hizmet vermekteyiz. İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve gözden geçirilmesinin ardından ekibimiz sözleşmenin ifası sürecinde de hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayan nitelikli bir tecrübe birikimine sahibiz.

Ekibimiz bir ihtilaf doğması halinde müvekkillerini etkili biçimde temsil etmektedir. İhtilafın çözümü sürecinin en başında, müvekkillerimize taleplerini belirlemeleri ve bu taleplerin hukuki temellendirilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve petrol, gaz, baraj, enerji üretimi tesisleri ve diğer altyapı projeleri ile birçok farklı üretim tesisinin inşaatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli alt yapı projelerine hizmet vermiş olan Büromuz, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.

Müvekkillerimiz arasında, büyük ölçekli yüklenici ve taşeron firmalar, proje geliştiricileri ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişiler bulunmaktadır.