İş hukuku danışmanlığı

Bireysel ve toplu iş hukuku alanında hukuka uygunluk denetimleri, çalışan el kitapları ve personel politikaları, fesih işlemleri ile ikale sözleşmeleri, çalışan tazminatlarına ve ücretlerine ilişkin konular dâhil olmak üzere müvekkillerimize her türlü konuda özel ihtiyaçlarına uygun kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İş hukuku alanında geniş deneyimi olan avukatlarımız farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere:

 • Bireysel ve toplu iş hukuku alanında ve bu çerçevede çalışma dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 • İşveren veya işveren sendikası ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde ve toplu iş uyuşmazlıklarında tecrübeli bir kadro ile çözümler sunmakta ve hukuki destek sağlamaktadır.
 • İhtiyaca uygun iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve yönetilmesi alanında, hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 • Gizlilik ve rekabet etmeme koşullarının ve çalışanların fikri mülkiyet haklarını düzenlemekteyiz.
 • İşletmelerin faaliyet konularına uygun esnek çalışma modellerini geliştirilmekteyiz.
 • İşletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırılması hususunda gereken hukuki desteği her aşamada sağlamaktayız.
 • Özellikle çokuluslu şirketlerin çalışanlarına bir menfaat olarak sağladığı hisse veya benzeri haklar verilmesine planların oluşturulması ve uygulanması konusunda destek verilmesinde hukuki danışmanlık sunmaktayız.
 • İlgili mevzuatlara uygunluğun sağlanması amacıyla müvekkillerimizin şirket politikalarını, bireysel ve toplu iş sözleşmelerini incelemekte ve müvekkillerimizi söz konusu politikalar ve sözleşmelerin çelişebileceği yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, sözleşmelerin hüküm ve koşullarını inceleyerek müvekkillerimize etkili müzakere stratejileri sunmakta ve müvekkillerimizin karşılaştıkları riskleri asgari seviyeye indirmesine yardımcı olmaktayız.
 • Müvekkillerimizi sendikalar ve diğer çalışan temsilcileri ile ilişkilerinde temsil etmekte ve onların etkili stratejiler geliştirmesine, çalışan temsilcileriyle ilişkilerini düzeltmesine ve endüstriyel ilişki politikalarını şirket stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktayız.
 • Müvekkillerimizin, her türlü uyuşmazlığa karşı etkili savunmalar geliştirmesine yardımcı olacak derin hukuki bilgiye ve iş yargısı hakkında kapsamlı tecrübeye sahibiz. Tunca Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin eski ve/veya mevcut çalışanlarının müvekkillerimize karşı ileri sürdüğü iddiaları ve ayrıca, müvekkillerimizin eski ve/veya mevcut çalışanlarına karşı ileri sürdüğü iddiaları takip etmekte ve aynı zamanda onları sendikalar karşısında savunmaktayız.
 • Göç Hukuku. Yerel göç hukuku alanında danışmanlık hizmeti veren ekibimiz, yöneticilerin sınır ötesi işletmelere atanması ile üçüncü ülkelerdeki istihdam ve geçici iş görmelerine özgü hukuki ve idari konular hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Tunca Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin koordineli göç ve vergi planlaması yapmasına, hızlı vize ve çalışma izni alabilmelerine ve yabancı ülkelerde çalışanlar için etkili menfaat yönetimleri geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara sonuç odaklı, etkin ve pratik hukuki tavsiyeler vermekteyiz.