Kamu İhale Hukuku ve Sözleşmeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatın (İhale Uygulama Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği) son derece kapsamlı ve özel bir mevzuat olması nedeniyle kamu ihalelerine teklif veren gerçek ve tüzel kişiler açısından, hukuki yardım alınması son derece önem arz etmektedir.

Anılan mevzuat kapsamındaki kamu ihalelerine ilişkin gerek ihale sürecinde gerekse ihale makamı tarafından alınan kararlar karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yollarına gidilmesi konularında Tunca Hukuk Bürosu avukatları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararlara karşı idari yargı yoluna gidilmesi noktasında, Tunca Hukuk Bürosu avukatlarının geniş bir dava tecrübesi söz konudur. Tunca Hukuk Bürosu, kuruluşundan bu yana Kamu İhale Kurulu kararları aleyhine açmış olduğu birçok yüksek bedelli davada önemli başarılar elde etmiştir.

Kamu ihalele sözleşmeleri özellikle devlet ve kamu ihale hukuku, rekabet hukuku, şirketler hukuku, proje finansmanı ve diğer sektörlere ilişkin özel düzenlemeler ile Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer  devlet kurumlarının uygulamaları hakkında kapsamlı multi-disipliner hukuki deneyim gerektirmektedir. Tunca Hukuk Bürosu yine bu kapsamda önerilen işlemlerin hukuki niteliği konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve uygun işlem yapısının tayin ve tespitine yardımcı olmaktadır.

Tunca Hukuk Bürosu; müvekkillerini, ihale şartnameleri kapsamında dosyaların hazırlanmasından başlayıp, ihalenin kazanılması halinde idare ile nihai sözleşmelerin akdedilmesi anına kadar ihalenin her aşamasında temsil etmek konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

Bu itibarla; Kamu İhale Hukuku ve Sözleşmeleri bağlamında hizmetlerimiz arasında şikayet ve itirazen şikayet başvurularında bulunulması, mevzuata uyum süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerin uyması gereken yükümlülüklerin tespiti ve bu amaçla idarenin düzenlediği girift sözleşmelerin müzakeresi ile kamu ihale projelerindeki yapım aşamasındaki uyuşmazlıklarda davaların her aşamada takip ve neticelendirilmesi hizmetleri yer almaktadır.