KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞACAK UYUŞMAZLIKLAR TAHKİM YOLU İLE DE ÇÖZÜLEBİLECEK

19 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği akabinde kamu ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için artık tahkim yoluna da gidilebilecek. Bu değişiklik sonucunda yabancı-yerli ayrımı yapılmaksızın tüm istekliler ile imzalanan kamu ihale sözleşmelerinde, kurumsal olarak tahkim işlerini yapan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tercih edilebilecek.

Farklı olarak, yabancı unsuru taşımayan uyuşmazlıklarda tahkim yargılamasının, ISTAC Kuralları uyarınca yürütülmesi öngörülürken, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda; idareye ISTAC tahkim kuralları ile 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun ad hoc tahkimi arasında seçim hakkı tanınmıştır.

 

Tahkimi seçme kararında etkili olan faktörlerin bir kaçını şu şekilde özetleyebiliriz;

 

  • Tahkimde tarafların uyuşmazlığı çözecek olan hakemleri, uzmanlıklarına göre kendilerinin seçebiliyor olmaları;
  • Tahkim usul kurallarındaki süreler çok daha kısa olup, uyuşmazlığın hızlı sonuca bağlanmasının sağlanması;
  • Tahkimde tarafların uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kurallarını kendilerinin seçebiliyor olmaları;
  • Tahkim yargılamasında gizlilik esasının hâkim olması;
  • ISTAC Tahkimi masraflarının, öngörülebilir nitelikte olması ve diğer uluslararası merkezlerle kıyaslanacak olursa çok daha düşük maliyetli olmalarıdır.