Rekabet Hukuku

Tunca Hukuk Bürosu geniş bir sektörel yelpazede yer almakta olan şirket ve kuruluşları Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumlar ile mahkemeler nezdinde temsil etmekte, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Rekabet kuralları ve regülasyon konusunda deneyimli avukatlarımızın başlıca uzmanlık alanları, Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumların inceleme ve soruşturmalarında temsilci sıfatıyla görev almak, şirketlerin günlük iş akışları kapsamındaki tüm sözleşme ve uygulamalarının ilgili düzenlemelere uyumunu sağlayarak düzenli danışmanlık hizmetleri vermek, yeni düzenlemeler ve mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi sürecinde ilgili paydaşlara destek olmak, muhtemel rekabet risklerini tespit ederek özgülenmiş rekabet uyum programları yürütmek, muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu’na bildirimini gerçekleştirmek ve Rekabet Kurumu ile düzenleyici kurumların kararları ile ilgili yargılama sürecinde temsilcilik yapmaktır.Müvekkillerimize rekabet hukukunun tüm alanlarını kapsayacak şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

  • Ulusal ve çok uluslu müvekkillerin, birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları, önaraştırmalar ve soruşturmalar kapsamında ve Rekabet Kurulu kararlarının itiraz ve temyiz süreçlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu, İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil edilmesi;
  • Rekabet hukuku uyum eğitimlerinin verilmesi ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize kendi sektörlerine özel uyum programlarının hazırlanması; rekabet hukukuna aykırılık halinde doğabilecek risklerinin değerlendirilmesine yardımcı olunması ve rekabet hukuku iç denetim hizmetlerinin sunulması.
  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak

Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmekteyiz.

  • Rekabet ihlallerini takip etmekteyiz.
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
  • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmekteyiz.
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmekteyiz.
  • Birçok ulusal ve çokuluslu şirkete taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında danışmanlık hizmeti sunan Büromuz aynı zamanda, söz konusu eylemlerden doğan davaları da üstelenmekte ve başarılı sonuçlar almaktadır.
  • Müvekkillerimizi, Rekabet Kurumu tarafından hâkim durumun kötüye kullanılması, kartel faaliyetleri ve diğer rekabet hukuku konularında başlatılan soruşturmalar çerçevesinde temsil etmekte ve kendilerine bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin, bu kapsamda, yerinde incelemeler ve bunu takiben soruşturmalar sonucunda idari yaptırım ve ticari risklere maruz kalmalarını önlemek amacıyla kendilerine yardımcı olmaktayız.

·         Rekabet hukukunun her alanına ilişkin geniş bilgi ve deneyimlerimiz sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimizi bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularında etkin bir şekilde temsil etmekteyiz.

·         Rekabet mevzuatı kapsamındaki riskleri önleyici tedbirler alınması konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Müvekkillerimizin ticari iş modellerinin ve ilkelerinin rekabet hukukuna uygun olması için tüm faaliyetlerini kapsayacak küresel ölçekli uyum programları geliştirmekte; gerektiğinde faaliyetler özelinde denetimler yapmakta ve çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemekteyiz. Bunların yanı sıra, şirketlere temel rekabet hukuku konularında eğitim vermekte ve kişiselleştirilmiş eğitim programları sunmaktayız.