Şirket Kuruluş ve İşleyişine Yönelik Hizmetler

Tunca Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillere, Türkiye’de şirket, şube ve irtibat büroları kurmaları konusunda destek vermektedir. Müvekkillerimiz, farklı sektörlerde ve ticari alanlarda faaliyet gösteren halka açık olan veya olmayan şirketlerden oluşmaktadır. Şirketin kuruluş süreci boyunca verdiğimiz destek, her müvekkilin kendine has hedef ve ihtiyaçları dikkatli şekilde analiz edilerek, bu hususları karşılayan ve ayrıca vergisel açısından en uygun yapının kurulmasını içerir. Kuruluş aşamasındaki şirketin esas sözleşmesi hazırlanırken, sadece kuruluş aşamasında değil, ilerleyen süreçlerde de şirketin ihtiyaçlarını ve sair bir dizi unsuru gözeten bir sözleşme oluşturmak adına, müvekkillerimizle sürekli iletişim halinde bir çalışma anlayışı benimsemekteyiz.

Müvekkillerimize, şirket kuruluş işlemlerine dair net açıklamalar, belge listeleri ve tercüme desteği sunulmasının yanı sıra yabancı yatırımcıların kendi ülkelerinden temin edilmesi gereken şirket kuruluş belgelerinin hazırlanması ve imzalanması aşamasında izlenmesi gereken süreçler ile ilgili olarak da yol göstermekteyiz. Müvekkillerimize noterler, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi daireleri gibi devlet kurumları nezdinde yapılması gereken tüm işlemler konusunda da gerekli desteği sağlamaktayız.

Vergi, istihdam (yabancı çalışan istihdamı konuları dâhil) ve fikri mülkiyet hakları gibi faaliyet alanlarında uzmanlaşmış ekip üyelerimiz sayesinde, kuruluş sırasında müvekkilimizin her açıdan son derece kapsamlı ve geleceğe odaklı danışmanlık almasını amaçlamakta ve sağlamaktayız.

Müvekkillerimize ayrıca kararları doğrultusunda serbest bölgelerde ve özel vergi düzenlemelerine tâbi diğer bölgelerde şirket kurmaları için de destek vermekteyiz. Bu yönde verdiğimiz destek, özellikle müvekkillerimizin ilgili vergi avantajlarından yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Pratik ve hukuki temelleri sağlam şirketler hukuku danışmanlığı sağlarken, müvekkillerimizin hukuki yükümlülüklerini gereksiz masraf ve çaba harcamadan yerine getirmelerini amaçlamaktayız. Verdiğimiz şirketler hukuku danışmanlığını müvekkillerimizin özel ihtiyaçlarına uyarlamak ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, her bir müvekkilin iş hedeflerini ve faaliyet gösterdikleri sektörün özelliklerini derinlemesine anlamak için çaba göstermekteyiz.

Büromuz çok çeşitli müvekkillere, şirketler hukukuna ilişkin konuların her yönüyle ilgili danışmanlık vermektedir. Bu müvekkiller arasında küçük ve yeni başlayan girişimlerden, köklü şirketlere kadar çok farklı yerli, yabancı ve çok uluslu kuruluşlar bulunmaktadır. Hem halka açık hem de özel şirketlerin yanı sıra finans kurumlarına ve diğer tüzel kişiliklere şirketler hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, sağlık, bilgi teknolojileri, otelcilik, tekstil ve daha birçoğu bulunmaktadır.

Şirket yapılarının oluşturulması, gözden geçirilmesi, genel kurul ve ortaklar kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve yapılması gibi şirketlerin sekreterya işlerinin yanı sıra ticaret sicil başvurularının yapılması da müvekkillerimize sunduğumuz şirketler hukukuna ilişkin hizmetler arasında yer almaktadır. Müvekkillerimize düzenli olarak, yönetim konularıyla ilişkili kurumsal danışmanlık desteği vermekte ve müvekkillerimizin soruları ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda genel hukuki danışmanlık yapmaktayız.

Müvekkillerimizin her türlü kurumsal ihtiyacına destek olmak üzere düzenli bir şekilde, pay alım sözleşmeleri ve pay sahipleri sözleşmeleri, yönetim kurulu kararları, şirket esas sözleşmeleri ve şirket tasfiyesi ya da feshinde gereken belgeler gibi belge ve sözleşmelere ilişkin müzakere süreçlerini yürütmekte, söz konusu belge ve sözleşmeleri hazırlamaktayız.

Büromuz, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, uyuşmazlıkların çözümü ve vergi hukuku gibi kurumsal işlerin yürütülmesinde esas olan diğer hukuk disiplinlerindeki uzmanlığı sayesinde,kurumsal müvekkillerini temsil etme konusunda güçlü bir kapasiteye sahiptir.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 • Ön yapılandırma
 • Kuruluş
 • Yöneticilerin atanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Pay devirleri
 • Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
 • Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye
 • Vergi dairesi kaydı
 • Vergisel yapılandırma
 • İstihdamın yapılandırılması
 • Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri
 • Temel kurumsal yönetim hizmetleri