Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

İşletmeler ya stratejik ve karşılıklı mutabakata dayalı bir karar olarak ya da diğer grup şirketleri ve pay sahiplerinin menfaatlerinden kaynaklanan farklı nedenlerle yeniden yapılandırma yoluna gidebilmektedir. Yeniden yapılandırma, işletmenin yapısını, finansal kaynaklarını, borcunu, mülkiyetini, vergi veya operasyonel unsurlarını ve daha birçok başka konuyu kapsayabilir.

Büromuz yeniden yapılandırma süreci yürüten müvekkillere yaratıcı ve pragmatik hukuki tavsiye ve alternatifler sunmaktadır. Söz konusu tavsiye ve alternatifler, müvekkilimizin bizzat yeniden yapılandırmaya giren bir şirket olduğu durumlarda veya kendisi yeniden yapılandırmaya girmemekle beraber işlemle ilgili bir taraf olması durumlarına ilişkin olabilmektedir. Bu tavsiyeler şirketlerin performanslarını iyileştirmeye, operasyonel ya da mali güçlüklerini yenmeye ve nihai olarak pay sahipleri için gelecekteki değerini korumaya yardımcı olmak adına, zamanında ve etkili şekilde ortaya konulmaktadır.

Yeniden yapılandırılma konusuna farklı hukuk disiplinlerini içeren yaklaşımımız, müvekkillerimizin şirketler hukuku ve şirketler grubuna yönelik düzenlemeler, birleşme ve devralmalar, sermaye piyasaları, uyuşmazlık çözümü ve yapılandırılmış finansman gibi diğer birçok uygulama alanındaki uzmanlıklarımızdan da faydalanabilmeleri anlamına gelmektedir.