Sözleşmeler Hukuku

Tunca Hukuk Bürosu yerli, yabancı ve çok uluslu şirketlerin ticari faaliyetlerinin her alanında sürekli destek hizmeti vermekte olup; bu konuda tecrübemiz, farklı sektörlerde ve çoğu zaman karmaşık ticari ilişkilerin her aşamasının sözleşmelere doğru şekilde yansıtılmasına yönelik danışmanlığı da kapsamaktadır. Bunlara uluslararası satış, sponsorluk sözleşmelerinin yanı sıra, tedarik zinciri ve satın alma, franchising, finansman, lisans, lojistik, fikri mülkiyet haklarının kullanımı ve leasing sözleşmeleri örnek olarak verilebilir.

Şirketlerin günlük operasyonları ve kârlılığı açısından, ticari sözleşmelerin düzgün ve sorunsuz işleyişinin ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu kapsamda sektör farkı gözetmeksizin bir ticari sözleşmenin, şirketin münferit hedeflerine ulaşmasında oynayacağı rolü anlamak ve buna paralel tavsiyelerde bulunmak için müvekkillerimizle yakın şekilde çalışmaktayız.

Ayrıca ticari sözleşmelerin getirdiği risklerle ilgili net ve ticari açıdan donanımlı hukuki analizler sağlayarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını aktif şekilde desteklemekteyiz. Verdiğimiz destek, ticari sözleşmelerin istenmeyen hukuki ve mâli risklere açık olmasını önlemeyi, dilinin net ve hükümlerinin müvekkil iradesine uygun olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Mal, hak ve hizmetlerin devrine yönelik temel operasyonel ve ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması konusunda müvekkillerimize düzenli olarak destek vermekteyiz. Bu sözleşmeler çoğunlukla malların ve hizmetlerin üretimi, satışı, satın alınması, kiralanması, konsinye satışı ve depolanmasına ilişkindir. Ticari sözleşmelere dair kapsamlı tecrübemiz, her tür ticari ilişkinin farklı taraflarında yer alan müvekkillerimize bu gibi sözleşmelerin hazırlığı konusunda verdiğimiz desteğe dayanmaktadır. Bu uzmanlık, müvekkillerimize mevcut durumda yararlanabilecekleri hukuki ve stratejik alternatifler konusunda etkin önerilerde bulunmamızı sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu uzmanlık, müvekkillerimize ticari sözleşmeleri yenilerken, tâdil ederken ya da feshederken yararlanabilecekleri hukuki seçenekler ve bu seçeneklere ilişkin riskler ile ilgili olarak da tecrübeye dayalı tavsiyelerde bulunmamızı sağlamaktadır.

 

Ayrıca müvekkillerimize tedarikçileri, distribütörleri, müşterileri ve kendilerinden franchising alanlar gibi farklı muhataplarıyla akdedecekeri sözleşmelerde kullanılmak üzere standart hüküm ve şartlar oluşturma konusunda da destek olmaktayız. Bu hüküm ve şartlar, uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşme feshi prosedürleri de dâhil olmak üzere her müvekkilimizin işletmesine ve faaliyet gösterdiği sektöre özel olarak düzenlenmektedir.

Müvekkillerimizi ticari sözleşmelere dayalı uyuşmazlıklarla ilgili olarak sürekli bir şekilde desteklemekte ve geliştirmekteyiz. Bu destek, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce uyuşmazlık çözüm prosedürlerinin sözleşmelere dâhil edilmesi ile uyuşmazlıkların mümkün olan en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle sonlandırılması amacıyla müvekkillerimizin bu uyuşmazlık çözüm prosedürlerine erişimine ve bunları uygulamalarına yönelik desteği de içermektedir.

Satın Alma ve Tedarik Zinciri:

Büromuz, çeşitli sektörlerde satın alma ve tedarik zinciri sözleşmelerinin hazırlanması, yönetilmesi ve feshedilmesi konusunda müvekkillerine düzenli bir şekilde tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu sözleşmeler çoğunlukla karmaşık yapıdadır ve doğası gereği, farklı sektörlerin ve ilişkilerin kendine has özelliklerine göre düzenlenmeleri gerekmektedir.

Müvekkillerimize bu alanda verdiğimiz destek, sözleşmelerin tâdil edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşme feshi konularının yanı sıra, stratejik planlamayı, risk değerlendirmesini, müzakereleri ve mevzuata uyum konularını da kapsamaktadır. Müvekkillerimiz için mevcut süreçlere ve sözleşmelere sorunsuz uyum sağlayabilen ve ticari faaliyetlerini destekleyip güçlendiren sözleşmeler geliştirmeye odaklanmaktayız.

Dağıtım ve Satış Kanalı:

Özellikle, dağıtım ve satış kanallarına ilişkin ticari sözleşmelerin müzakeresi, hazırlanması ve uygulanmasında geniş bir deneyime sahibiz. Bu kanallara hem doğrudan hem de dolaylı yollarla çalışılan distribütörler, toptancılar ve perakendeciler dâhildir. Müvekkil portföyümüz küçük perakendeciler ve acentelerden, büyük çok uluslu üretici ve distribütörlere kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamakta olup, bu çeşitlilik ticari ilişkileri çok farklı bakış açıları ile tecrübe etmemizi de sağlamıştır.

 

Hem münhasır hem de münhasır olmayan dikey distribütörlük sözleşmeleri akdeden müvekkillerimize, bölge ve performans yükümlülükleri gibi özellik arz eden hukuki konuları da dikkate alarak destek vermekteyiz. Müvekkillerimize bu alanda verdiğimiz destek, sözleşmenin feshi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinin yanı sıra, stratejik planlama, risk değerlendirmesi, müzakere, mevzuata ve rekabet hukukuna uyum konularını da kapsamaktadır. Büromuz, denkleştirme hakkı talep eden veya denkleştirme hakkı talepleri ile karşı karşıya kalan müvekkillere destek olmak konusunda da özellikle tecrübe sahibidir.

Franchising:

Büromuz, franchising ilişkileri ile ilgili tüm konularda, franchising alan ve veren müvekkilleri yanı sıra master franchise sistemine dâhil olan müvekkillerine de danışmanlık hizmeti vermektedir. Franchising konusunda sunduğumuz danışmanlık; bilgilendirme belgelerinin ve franchise sözleşmelerinin hazırlanmasından, lisans verme ve dağıtım, mevzuata uyum, rekabet ve fikri mülkiyet konularına kadar değişkenlik gösteren geniş bir alana yayılmaktadır.

Konuyla ilgili hukuki risklerin ve mâli yükümlülüklerin analizi dâhil olmak üzere franchise ilişkisinin nasıl işlediğini anlamak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak için müvekkillerimizle yakın ve sürekli iletişim içerisinde bir çalışma anlayışı benimsemekteyiz. Bir franchise ilişkisinde; rekabete aykırı düzenlemeler, franchise bölgesinin belirlenmesi, işletme standartlarının korunması, destek hizmetleri, ücretler ile olan sorunlar yanı sıra, tedarik ve lisans sözleşmeleriyle ilgili diğer birçok konuda hukuki sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Büromuz, bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek, bertaraf etmek ve uyuşmazlıkları çözmek için müvekkillerine düzenli olarak destek vermektedir.