Start-up’lar ve Gelişmekte Olan Şirketler

Start-up’lar ve gelişmekte olan şirketlerin, büyümeleriyle doğru orantılı olarak hızla değişen özel yasal yükümlülükleri ve kendilerine has sorunları, ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz. Büromuz, müvekkillerimizin özel iş hedeflerine ve bulundukları sektörün dikkate alınması gereken yönlerine göre özel olarak sunulan ve iş gelişiminin tüm aşamalarını kapsayan her türlü hukuki ve stratejik hizmeti sağlamaktadır. Start-up’lara ve gelişmekte olan şirketlere, yasal düzenlemelere uygun iş modellerinin geliştirilmesi, ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya arzı, geliştirilmesi ve korunması konularında hizmet vermekte ve gereken her türde sözleşme ve belgenin müzakeresi ve hazırlanması da dâhil olmak üzere şirket kuruluşunun her aşamasında destek olmaktayız.

Özellikle iş modellerinin hukuki açıdan uygulanabilirliğini sağlamak ve bu kapsamda hem mevzuata uygun hukukî ve organizasyonel yapılarını oluşturmak ve geliştirmek hem de iş hedeflerini anlamak adına müvekkillerimizle sürekli iletişim halinde bir çalışma anlayışı benimsemekteyiz.

Finansman arayışında olan start-up ve gelişmekte olan şirketler yanı sıra bu tür şirketlere potansiyel olarak yatırım yapmayı düşünen müvekkillerimize de sıklıkla destek vermekteyiz. Bu ilişkinin her iki tarafında yer alan müvekkillerle olan deneyimlerimiz hem daha odaklı ve bilgiye dayalı hukuki inceleme hizmeti sunmamızı hem de yanı sıra finansman kaynaklarının teminatlandırılması konusunda da etkili stratejik hukuki tavsiyeler vermemizi sağlamaktadır. Bu sayede, Start-up’ların ve gelişmekte olan şirketlerin kuruluş ve finansman sağlama faaliyetleri sırasında karşılaştıkları yaygın engellerden nasıl kaçınacaklarına dair de müvekkillerimize tavsiyelerde bulunmaktayız.

Büromuz hukukî bir bakış açısı sağlamak amacıyla genç işletmelere rehberlik yapma konusunda da aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Müvekkillerimize hukukî açıdan güçlü ve zayıf yönlerini ve ilgili şirket stratejilerini belirleme konuları da dâhil olmak üzere hem hukukî hem de stratejik planlama hususlarında yardımcı olmaktayız. Bu konulara aktif olarak müdâhil olmamız, genç işletmelerin gelecekteki büyüme ve gelişmeleri için hukuki açıdan yeterince hazır olmasını da sağlamaktadır.

Start-up’lar ve gelişmekte olan şirketler genelde hızlı şekilde büyümektedirler ve dolayısıyla akla ilk olarak finansal kaygılar gelmektedir. Oysa bu yapıların gelişimleriyle ilişkili maliyetleri ve sorunları azaltmalarını sağlamak adına gelişimlerinin her aşamasına özgü, uygun seviyede hukuki destek almaları da çok önemlidir. Start-up’lara yönelik hukuki hizmetlerimizi bu bakış açısıyla özel olarak tasarlamaktayız. Ayrıca hukuk disiplinlerini birleştiren bütünsel yaklaşımımız start-up’lar ve girişim sermayesi şirketlerinin, ihtiyaçları olduğunda diğer uzmanlık alanlarımızdan da destek alabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu alanlar arasında şirketler hukuku, vergi hukuku, fikri haklar, veri güvenliği ve iş hukuku konularında çalışan ekiplerimizden alınan destekler bulunmaktadır.