Telekomünikasyon Hukuku

Türk telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme 2000 yılının başlarında 406 sayılı kanunu değiştiren 4502 sayılı kanunun çıkarılmasıyla başlamıştır. Böylece, Türk Telekom A.Ş.’nin tekeli teorik olarak 2000 yılının Ocak ayında kaldırılmıştır. Pazar serbestleşmesinin bir sonucu olarak, birçok firma 4502 sayılı kanunda öngörüldüğü şekilde Telekomünikasyon Kurumu’ndan lisans almak suretiyle bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Büromuz bu sektörde çalışmaya, serbestleşme sürecinin başlamasından da önce, 1999 yılında başlamıştır.

Bu alandaki hatırı sayılır tecrübemiz nedeniyle müvekkillerimiz çoğunlukla iş planlarını yaparken regülasyon alanındaki uzmanlığımıza güvenerek her zaman bize danışmakta ve bu alandaki bilgi birikimimizden yararlanmaktadırlar.

Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon departmanımız, çok hızlı bir şekilde gelişen ve teknolojiye dayalı sektörlerde yenilikçi pozisyonlarını korumak isteyen müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ekibimiz, müvekkillerimizin karmaşık hukuki ve ticari risklerden en üst düzeyde korunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu sektörlere ilişkin sahip olduğu tecrübeleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yetkilendirme ve idari düzenlemelere ilişkin konular, internet hukukuna ilişkin kurallar, rekabet hukuku, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması, bilişim hukuku alanındaki ticari sözleşmeler, sektöre özgü hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sektöre ilişkin vergi konuları ve iş hukuku ve gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren büyük çaplı veya yenilikçi şirketlere, yatırımlar, bu şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri, ortak girişimleri, bölünmeleri (spin-off) ve diğer ticari işlemleri hakkında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Düzenli olarak aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

 • Telekomünikasyon
 • İnternet hukuku
 • Medya hukuku
 • Bulut (Cloud) hizmetleri ve dış kaynak kullanımı (Outsourcing)
 • Dijital ve sosyal medya
 • Alan adları
 • Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması
 • Çalışanların kişisel verilerinin korunması
 • Kişisel verilerin transferi
 • E-bildirim
 • E-imza
 • Birleşme & devralma işlemleri
 • Bilgi teknolojilerine/telekomünikasyona ilişkin sözleşmelerin incelenmesi
 • Bilgi teknolojilerine/telekomünikasyona ilişkin idari davalar ve özel hukuk davaları