Ticaret Hukuku, Şirket Birleşme, Devralma ve Bölünmeleri

Birleşme ve Devralmalar konusunda uzman ekibimiz müvekkillerine sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, yiyecek-içecek, inşaat, tıbbi ürünler, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı birçok sektörde destek vermektedir. Ekibimiz sınır ötesi işlemler, özelleştirmeler ve gayrimenkul yatırımlarını kapsayan birleşme ve devralmalarda yerel ve uluslararası birçok şirkete hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Birleşme ve Devralmalar ekibimiz birleşmeler ve sermaye yapılandırmalarından özel ve halka açık şirketlerin alım-satımına kadar farklı birçok işleme ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verebilecek deneyime sahip olup yatırım fonları ve stratejik yatırımcılar ile güçlü ilişkilere sahiptir.. Ekibimiz ayrıca fon kuruluşu, hisse devir belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırım müzakereleri, vergi ve teminat hukuku ile ilgili sorunların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Ekibimizin hukuki hizmet verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Birleşme, devralmalar ve hisse satışları;
  • Ortak teşebbüsler ve stratejik birleşmeler;
  • Kurumsal danışmanlık ve yönetim;
  • Bölünmeler veya şirketin belli bir bölümün, iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere işlem öncesi yapılandırma; ve
  • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon.

Avukatlarımız ilgili sektördeki uzmanlık tecrübeleri ile birleştirerek vermekte oldukları danışmanlık hizmetleriyle piyasa gelişiminde ve işlem tekniklerinde öncülük etmektedirler. Ekibimiz yerel fonlar ve orta ölçekli şirketler de dahil olmak üzere, en önde gelen fonlar ve uluslararası şirketler ile beraber çalışmaktadır.

Bunun yanısıra büromuz hukuki hizmetleri kapsamında size destek sağlayabileceğimiz konu başlıkları şunlardır:

İş ortaklıkları ve stratejik birleşmeler. İş ortaklıkları, kurumsal birleşmeler ve satın almaların her aşamasında müvekkillerimize destek olmakta ve onları temsil etmekteyiz.

Hukuki İnceleme. Şirket yapısı, çevre, mevzuata ilişkin gereklilikler, gayrimenkul ,fikri mülkiyet, iş hukuku ve vergi olmak dahil birleşme ve devralmaların her unsuruna ilişkin hukuki inceleme yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Devralma sonrası danışmanlık. Devralma stratejinize göre kapsamlı bir birleşme planı geliştirmekte ve uygulamaktayız.

Mevzuat. Bankacılık, tıbbi ürünler, telekomünikasyon gibi regüle sektörleri kapsayan mevzuata ilişkin konularda hukuki danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Uyumluluk ve kurumsal yönetim. Birçok stratejik birleşmeye ilişkin kurumsal yönetim ve rekabet hukuku üzerine düzenli olarak hukuki danışmalık hizmeti vermekteyiz. İşlemin birleşmeye ilişkin tüm gereklilikler ile uyum içinde olmasını sağlamakta ve özelleştirme sürecinde karşılaşacağınız her konuda destek vermekteyiz.

Kurumsal yapılandırma ve tekrar düzenleme. Kurumsal ayrılmalar ve devirlerde olduğu gibi, iflas, ödeme aczi ve yeniden yapılandırma konularında da destek olmakta ve danışmanlık yapmaktayız.

Birleşme & Devralma sonrası uyuşmazlıklar. Müvekkillerimize işlemlerin erken safhalarında ileride doğabilecek uyuşmazlıkların nasıl engellenebileceği ve birleşme ve devralma sonrasında oluşabilecek bir uyuşmazlıkta nasıl bir tutum almaları gerektiğine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti yanında birleşme ve devralma sonrası oluşan uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize destek vermekteyiz.