Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, bir hukuk dalı olmasının yanı sıra, aynı zamanda geniş ölçüde muhasebe ve finansı da kapsar. Vergi Hukuku ekibimiz geniş kapsamlı ve donanımlı hukuk ve teknik vergi tecrübesiyle müvekkillerine şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılmasında, vergi incelemelerinde ve transfer fiyatlandırmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Verdiğimiz hizmetler vergi davaları, özelge (mukteza) başvuru sürecinde teknik destek verilmesi, vergi incelemeleri sürecinde doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı, uluslararası ve yurt içi vergi planlaması, vergisel yeniden yapılandırma, vergi incelemesi danışmanlığı, transfer fiyatlandırması, gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri konularını kapsamaktadır.

 

Büromuz ayrıca birleşme-devralma ve bölünme işlemleri öncesi vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergi anlaşmalarını da dikkate alarak, birleşme-devralma ve bölünme işlemleri sırasında şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması gibi hizmetleri de vermektedir.

Vergi faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen alanları kapsamaktadır:

  • Vergi planlaması ve yapılandırması
  • Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
  • Transfer fiyatlandırması
  • KDV ve diğer dolaylı vergiler
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Çalışanlara sağlanan haklar
  • Sigorta poliçeleri
  • Varlık yönetimi

Vergi planlaması ve yapılandırması. Türkiye’de yeni bir şirket kurulmasına yönelik en etkili vergi yapısını incelemekte ve tespit etmekteyiz. Dünya çapında çeşitli yargı çevrelerinde önemli kuruluşlara ve yerel şirketlere uluslararası ve ulusal vergi planlama alanında ileri seviyede danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Yapılandırma ve diğer ticari işlemler. Birleşme ve devralma işlemleri ile bölünme (spin-off) öncesindeki ve satın alma sonrasındaki yeniden yapılandırmalara ilişkin global vergi planlaması hizmetleri sunmaktayız. Pay alım sözleşmeleri ile kredi sözleşmeleri, payların, banka mevduatlarının, özel sektör tahvillerinin, varlığa dayalı menkul kıymetlerin ve ticari senetlerin, hazine bonolarının, karşılıklı fonlar ile yatırım fonlarının elden çıkartılmasından elde edilen sermaye kazançları ve temettüler için vergi analizleri hazırlamaktayız

Transfer fiyatlandırması. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında öngörülen genel fiyatlandırma kuralları ve dokümantasyon gereklilikleri hakkında danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerimizin mali dokümanlarını kontrol etmekteyiz.

KDV ve diğer dolaylı vergiler. Satış yapılarına yönelik uluslararası ve ulusal KDV planlamaları sunmakta ve ürünlerin ya da hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin ve işleme yönelik çalışmalar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. KDV’ye ilişkin ihtilaflar ve dava takipleri de dahil olmak üzere KDV denetimine yönelik çalışmalarda da yardımcı olmaktayız.

Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. Muhasebe şirketleri ve diğer pek çok hukuk bürosundan farklı olarak, Esin Avukatlık Ortaklığı bünyesinde, aynı zamanda dava takibi alanında tecrübeli olan ve vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi alanında faaliyet gösteren avukatlarımız ve vergi danışmanlarımız bulunmaktadır. Uluslararası faaliyetler ve sınır ötesi işlemler açısından tutarlı, yenilikçi ve savunulabilir stratejiler sunmakta ve müvekkillerimizi, gelir idareleri tarafından yöneltilen sorular veya tam kapsamlı vergi denetimlerinden kaynaklanan soruşturmalardan doğan uyuşmazlıklarda savunmaktayız.

Çalışanlara sağlanan haklar. Hem yabancı, hem de ulusal işverenlere çalışanlara sağlanan sosyal hakların vergilendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Aynı zamanda, yurtiçinde yerleşik olan/olmayan şirketlere çalışanların hisse birimleri ile sınırlı hisse birimi planları hakkında görüş vermekteyiz.

Sigorta poliçeleri. Hayat sigortası poliçeleri ile yabancı ve yerel sigortacılara yönelik emeklilik aylıkları da dahil olmak üzere sigorta ürünleri ve bunların vergi alanındaki sonuçları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sigorta poliçelerinin kişisel varlık yönetimi araçları olarak kullanılmasına ilişkin konularda da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Varlık yönetimi. Yüksek değerde uluslararası işlemler üzerinde çalışmakta ve varlıkların yapılandırılmasına yönelik en iyi çözümler hakkında görüş bildirmekteyiz.